• water
  • 18 maig – Grup de treball ODS, Valor Compartit i RSC

18 maig – Grup de treball ODS, Valor Compartit i RSC

Apr 29 2021


18 maig – Grup de treball ODS, Valor Compartit i RSC

Des del CWP estem promovent iniciatives relacionades amb la creació de valor compartit, ODS i Responsabilitat Social Corporativa en el marc del sector de l’aigua a Catalunya. Per aquest motiu, hem creat un Grup de Treball per canalitzar informació, trobar sinergies i promoure projectes col·laboratius en aquest sentit.

Acte exclusiu per a entitats associades al clúster.

Source: Catalan Water Partnership